Събития

Скин Професионал България и Мисис Баба и Mrs. Grandma Universe

По традиция на Бабинден, 21ви Януари се състоя 11-тото издание на конкурса „Мисис Баба“. В зала „Монтесито“ в София се проведе и единственият в света международен конкурс за баби Grandma Universe и Mrs.Classic Universe. Участие в надпреварата Grandma Universe 2020 взеха представителки от 5 континента. Скин Професионал България направи подаръци на финалистките.

Прочети

Skin Professional Bulgaria and Mrs. Bulgaria 2019 / Скин Професионал България и Мисис България 2019

Скин Професионал България стана официален спонсор на конкурса Мисис България 2019

Прочети