По традиция на Бабинден, 21ви Януари се състоя 11-тото  издание на конкурса „Мисис Баба“. В зала „Монтесито“ в София се проведе и единственият в света международен конкурс за баби Grandma Universe и Mrs.Classic Universe. Участие в надпреварата Grandma Universe 2020 взеха представителки от 5 континента. Скин Професионал България направи подаръци на финалистките.